23 organisatsiooni lõid üheskoos sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostööpuu

10. mail liitusid sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega 23 organisatsiooni kolmest erinevast sektorist. Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda.

Siseminister Kristian Jaani sõnas eilsel koostöö tseremoonial: “Kuigi sotsiaalsest ettevõtlusest ilmub Eesti kaardile iga aastaga üha rohkem, oleme endiselt siiski lapsekingades. Eesti sotsiaalsed ettevõtted pakuvad tööd ligi 1800 inimesele ja teenivad umbes 45 miljonit eurot ettevõtlustulu aastas. Samas teistes Euroopa riikides ja maailmas laiemalt on valdkond kiires arengus ja mängib suurt rolli majanduses.”

Põhjala tehases toimunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäeval loodi ühine koostööpuu, mis illustreerib ühist tahet luua jätkusuutlikku ühiskonda. Ikka koostöös edasi, et aina enam oleks meie ühiskonnas maailma muutvaid algatusi, positiivset mõju loovaid ettevõtteid ja koostöid!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Erkki Kubberi sõnul on visioonid suured. “Tahame oma tegevustega arendada sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ökosüsteemi, et meil oleks võimekas sektor vähemalt 1000 sotsiaalse ettevõttega. Teha nii, et sotsiaalne ettevõtlus oleks normaalsus, mitte nišš. Just koostöös suudame seda teha,” kirjeldas ta eesmärke.

Koostöökokkuleppega liitusid:

1. Baltic Innovation Agency

2. EASi ja KredExi ühendasutus

3. Estonian Business School

4. Heateo Sihtasutus

5. Keskkonnaministeerium

6. Keskkonnainvesteeringute Keskus

7. Kodanikuühiskonna Sihtkapital

8. Maaeluministeerium

9. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik

10. Põhjala tehas

11. SEB Pank

12. Siseministeerium

13. Sotsiaalministeerium

14. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

15. Tallinna linn

16. Tallinna Tehnikaülikool

17. Tallinna Ülikool

18. Tartu linn

19. Tartu Ülikool

20. Vabaühenduste Liit

21. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

22. VIVITA

23. Võrumaa Arenduskeskus

Osapooled leppisid kokku teha koostööd neljas valdkonnas:

  • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine;
  • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine;
  • Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine;
  • Valdkondlike uuringute teostamine ja analüüs.

Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Koostöökokkuleppega saavad jätkuvalt liituda kõik soovijad.

Loe memorandumi sisu siit.

Artikkel ilmus esmalt Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kodulehel.