Uudised

Haridustehnoloogiast rohetehnoloogiani: hoogu sai üle 40 Balti mõju ettevõtte

Sotsiaalne ettevõtlus ja selle õiguslik raamistik on alles algfaasis, kuid areneb sellest hoolimata jõudsalt edasi nii Eestis, Lätis kui Leedus. Praegu tegutseb Baltikumis üle 600 aktiivse sotsiaalse ettevõtte.

Alternatiivsete rahastusvõimaluste teekaart: Juhismaterjal (sotsiaalsetele) ettevõtetele mõeldud rahastusvõimalustes navigeerimiseks

Alternatiivsete rahastusvõimaluste teekaart annab kiire ülevaade peamistest rahastamis- ja finantseerimisvahenditest, mis on Balti riikide sotsiaalettevõtetele kättesaadavad. Dokument hõlmab erinevaid avalikke ja erasektori allikaid: toetused (sealhulgas filantroopia), võla- ja omakapital, ühisrahastamine ja sotsiaalse mõju võlakirjad (EN: Social Impact Bonds).

Boost logo

Boost – Ukraina päritolu ettevõtete arendamine Eestis

Eesti Pagulasabi kutsub koostöös BIAga kutsub Eesti Pagulasabi Ukrainast pärit sõjapõgenikke, kellel on eelnev ettevõtluskogemus, osalema ettevõtluse arendamise programmis “Boost”.

Eesti ettevõtte GeneCode sai 16 miljoni euro suuruse rahastuse Parkinsoni tõve ravimiarenduseks

IBESI logo

Selgusid esimese Impact Hackathoni võitjad

26. mail lõppes koostöös partneritega Baltic Innovation Agency , Katalista Ventures ja Reach for Change korraldatud Impact Hackathon.

IBESI projekt: tee Baltimaade sotsiaalsete ettevõtjate võimestamiseks

Kahe aasta jooksul pakub projekt sotsiaalsetele ettevõtjatele ja potentsiaalsetele sotsiaalsetele uuendajatele mitmesuguseid ressursse ja võimalusi, sh koolitusmooduleid, aktuaalseid häkatone ja kiirendusprogramme.

NOBALIS-e demopäev

NOBALIS-e demopäev oli kaheksa osalenud tudengi- ja töötajameeskonna jaoks suur finaal, kus esitleti oma toidu- ja biotehnoloogia ideid, millest valiti välja parimad, keda tunnustati auhindadega.

NOBALIS häkaton – innovatiivsete ideede hüppelaud toidutööstuse, biotehnoloogia ja -ressursside valdkonnas

Esimene NOBALIS häkaton toimus 26. septembril 2022. aastal. Õpilased said oma esialgsed ideed esitada 1-minutilise pitch‘i vormis, moodustada meeskonnad ja töötada koos mentoritega, et täpsustada, kuidas esitlevad oma visiooni toidutööstuse, biotehnoloogia või bioressursside valdkonnas.

BIA aitab edendada ettevõtlust ja innovatsiooni 5-s Põhja- ja Baltimaade ülikoolis

NOBALIS EICD programm on 3-kuuline programm, mis pakub osalevate kõrgkoolide üliõpilastele ning akadeemilistele ja mitteakadeemilistele töötajatele võimalust süveneda ettevõtluse maailma.

BIA Impact Day’l

BIA tiim osaleb Baltimaade suurimal mõju- ja jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day. Enam kui 70 mõjulooja seas inspireerivad osalejaid BIA kolleegid Rene Tõnnisson ja Mart Veliste.

Algas „Euroopa horisont“ projekt HEMOS

HEMOS projekt algas 2022. aasta mais ning järgneva kolme aasta jooksul töötatakse välja lahendus laevade dekarboniseerimiseks.

23 organisatsiooni allkirjastasid esimese sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppe

Baltic Innovation Agency on liitunud algatusega, milles 23 avaliku-, era- ja mittetulundussektori esindajat näitavad üles tahet ühiselt arendada Eesti sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni maastikku!

EIC Accelerator on avatud.

EIC Accelerator on Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) uus programm, mille eesmärk on aidata VKE-del välja arendada ja turule tuua läbimurdelisi tehnoloogiaid ja innovatsioone. Programmi eelarve on 10,1 miljardit eurot.