Meie meeskond koosneb oma ala ekspertidest, kes oskavad leida erinevaid lahendusi ja vahendeid heade ideede elluviimiseks.


Innovatsioon on iga uuendusliku ettevõtmise oluline koostisosa. Meie teenused innovatsiooni edendamiseks on järgmised

 • Innovaatiliste ideede arendus
 • Innovatsiooniauditid
 • Strateegiline äriarendus
 • Ärimudelite arendus
 • Rahvusvahelised tehnoloogiapakkumised ja -otsingud
 • Partnerotsingud, matchmaking (sh erinevate ürituste korraldamine)
 • Koolitused
~ Markus Kasemaa

Vahel on probleemiks heade andmete puudumine, vahel andmete üleküllus. Aitame eristada olulist ebaolulisest ning pakume täpseid ja strateegilise fookusega analüüsiteenuseid.

 • Turu-uuringud ja -analüüsid
 • Erinevate majandussektorite ja klastrite analüüsid
 • Poliitikaanalüüsid
 • Mõjuhindamine
~ Markus Kasemaa

Aitame teid ideede edukal elluviimisel, pakkudes järgmisi teenuseid:

 • Projektide koordineerimine ja juhtimine
 • Projektide aruandlus
 • Strateegilise juhtimise alane nõustamine
 • Klastrijuhtimise tugiteenused
~ Markus Kasemaa

Aitame leida sobivad rahastusallikad nii Eesti kui rahvusvaheliste toetusmeetmete hulgast nii erinevates arengufaasis ettevõtetele kui ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidele ning viime iduettevõtted kokku potentsiaalsete investoritega.

 • Rahastusvõimaluste analüüs
 • Projekti- ja rahastustaotluste ettevalmistamine
 • Investorite leidmine ja kaasamine (rõhuasetusega iduettevõtetele)
 • Kontaktüritused (matchmaking) ja koolitused
~ Markus Kasemaa

Meie peamised kompetentsivaldkonnad, kus lisaks konsultatsiooniteenuste pakkumisele algatame ja juhime erinevaid arendusprojekte, on järgmised:

Iduettevõtted

Aitame iduettevõtteid tugevate ärimudelite väljaarendamisel, täiendavate investeeringute kaasamisel ja uute turgude vallutamisel. BIA on Startup Europe Ambassador Eestis ning ärikiirendi Buildit üks rajajaid, samuti üks mõjuinvesteeringute valdkonna eestvedajaid Eestis.

Klastrid

European Cluster Excellence Intiative konsortsiumi liikmena on BIA alates 2009. a. panustanud EL-ülese klastrite hindamise ja kvaliteedimudeli arendamisse. Pakume tuge klastri strateegiliste plaanide väljatöötamisel ning erinevate projektide läbiviimisel, klastrite arendamisele keskendunud koolitusprogramme, jpm.

Targad linnad

Oleme juhtinud erinevaid arendusprojekte kõigis targa linna võtmevaldkonades, nt tark transport ja liikuvus, nutikad ja energiatõhusad hooned, tark tervishoid, e-riik ning erinevad linnaeluga seotud digitaalsed teenused.

green deal

Suur osa meie projektidest on keskendunud erinevate majandussektorite targa ja rohelise kasvu toetamisele kooskõlas Euroopa Liidu rohepöörde eesmärkidega. Mitmed projektid on seotud mõjuinvesteeringute valdkonnaga, kus rahalise mõju kõrval on sama tähtsad ühiskondlikud ja keskkonnamõjud.

Teeme koostööd!

Töötame pidevalt uute projektide algatamisega oma peamistes kompetentivaldkondades – innovatsioon (sh erinevate toodete, teenuste ja ärimudelite arendamine, sotsiaalne innovatsiion), roheline ja jätkusuutlik majandusareng, startupide ökosüsteemi arendamine, klastrite arendamine ja targa linna lahendused.

Kui Sul on idee, mis haakub nende teemadega, oled oodatud meiega ühendust võtma. Väga võimalik, et oleme juba seotud projektitaotlust ette valmistamas ning saad liituda selle projekti elluviimiseks kokku pandava rahvusvahelise konsortsiumiga.

Kui Sinu idee ei ole otseselt ühegi meie enda projekti fookusega hästi haakuv, saavad meie kogenud konsultandid ikkagi aidata Sind idee valideerimisel, edasiarendamisel ning õigete partnerite leidmisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

“OLEMATUTE RAAMATUTE ANTOLOOGIA” ~ Kiwa