Alternatiivsete rahastusvõimaluste teekaart: Juhismaterjal (sotsiaalsetele) ettevõtetele mõeldud rahastusvõimalustes navigeerimiseks

Sotsiaalsed ettevõtted, nagu ka “traditsioonilised” VKEd, idufirmad ja mittetulundusühingud, on sageli kimpus sobilike rahastamisvõimaluste tuvastamisel. Läänemere piirkonna ettevõtetel puudub kõikehõlmav ja ajakohastatud andmebaas rahastusvõimalusest. Selle vajadusega tegelemiseks on IBESI projekti raames loodud “Alternatiivsete rahastusvõimaluste teekaart” (EN: Alternative Finance Roadmap), mis koondab Balti riikide sotsiaalsete ettevõtete jaoks kõige olulisemad rahastamisallikad.

Teekaardi peamine eesmärk on anda kiire ülevaade peamistest rahastamis- ja finantseerimisvahenditest, mis on Balti riikide sotsiaalettevõtetele kättesaadavad. Dokument hõlmab erinevaid avalikke ja erasektori allikaid: toetused (sealhulgas filantroopia), võla- ja omakapital, ühisrahastamine ja sotsiaalse mõju võlakirjad (EN: Social Impact Bonds). Tegemist on praktilise loeteluga olemasolevatest rahastamisallikatest, mis koondab olemasolevad teadmised selles valdkonnas. Alates 2023. aasta sügisest koondab see teekaart praegu kättesaadavat teavet erinevate võimaluste kohta. Dokumenti täiendati 2024. aasta veebruaris.

“„Soovime, et see aruanne jõuaks Balti riikide sotsiaalsete ettevõtjateni, kes otsivad ülevaadet neile kättesaadavatest rahastamisvõimalustest. Loodame, et see on kergesti loetav ülevaade peamistest vahenditest ja rahastamisasutustest.“ – Mart Veliste , Baltic Innovation Agency.

„Kõigis kolmes Balti riigis, kus sotsiaalmajandus alles kasvab, puuduvad sotsiaalsete ettevõtete jaoks konkreetsed rahastamisvõimalused. Meie eesmärk oli koguda kokku erinevaid rahastamisvahendeid, mis sobivad eri etappides ja juriidilistes struktuurides olevatele sotsiaalsetele ettevõtetele. See ongi teekaardi parim osa – ta annab meile selge pildi sellest, mis on saadaval. Varem sellist ülevaadet Leedus polnud.“ – Raimonda Mackevičiūtė, sõltumatu teadlane, koostöös Katalista Ventures’iga

„Mulle meeldib teekaardi juures see, et see hõlmab nii avalikke kui ka eraallikaid. Viimane on eriti oluline, sest me tahaksime, et meie sotsiaalsed ettevõtted ja MTÜd oleksid ettevõtlikumad ja vähem sõltuvad toetustest. Samuti julgustaksin erinevaid sidusrühmi ja ärikiirendeid levitama seda materjali nende ettevõtete seas, kellega nad koostööd teevad.“ – Kristīne Vērpēja, Reach for Change.

Mida oodata teekaardist?

Dokument on jagatud kolmeks peamiseks osaks:

1. Dokumendi keskmeks on igas Balti riigis kättesaadavad riiklikud ja erarahastusallikad koos lühikese kirjeldava lõigu ja hüpikakendega, mis suunavad lisateave juurde (taotluste esitamise kuupäevade, abikõlblikkuse kriteeriumide jne).

  • Iga riigi puhul on loetletud ka märkimisväärsed kiirendusprogrammid ja konkursid, mis pakuvad rahalist toetust või preemiaid.
  • Iga riigi peatükist leiab ka alajaotuse “muud potentsiaalselt sobivad allikad”, mis sisaldab kitsama fookusega instrumente kui ka rahastamisvõimalusi, mis on parasjagu uuendus- või arengufaasis.

2. Iga riigi peatükk lõpeb kokkuvõtliku tabeliga, kus on loetletud peamised vahendid.

3. Neljandas peatükis on loetletud mõned peamised Euroopa tasandil kättesaadavad võimalused.

Avasta “ Alternatiivsete võimaluste teekart”i lähemalt, et võimestada oma ettevõtte arengut sobiliku rahalise toega!

Käesolev artikkel ja “Alternatiivsete võimaluste teekart” on loodud projekti:  “Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation” (IBESI) raames. Projekti konsortsiumi kuuluvad Baltic Innovation Agency (Eesti), Social Enterprise Estonia (Eesti), Katalista Ventures (Leedu) ja Reach for Change (Rootsi/Läti).

Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.