BalticSeaH2

BalticSeaH2 projekt loob ulatusliku piiriülese vesinikuoru ümber Läänemere, mille kese asub Lõuna-Soome ja Eesti vahel.

BalticSeaH2 on teerajaja piiriülese vesinikupiirkonna loomisel kogu Euroopas. Projekti eesmärk on luua Läänemerd ümbritsev integreeritud vesinikumajandus, mis edendab energiaautonoomiat ja vähendab märkimisväärselt erinevate tööstusharude süsinikdioksiidi heitkoguseid. Selles ühisettevõtmises osaleb 40 partnerit üheksast Läänemere piirkonna riigist. Projekt ühendab kohalikke omavalitsusi, luues tõeliselt ühendatud, piirkondadevaheline vesinikumajandus, mis on Euroopas enneolematu saavutus sellises ulatuses.

Soome ja Eesti vaheline ala on optimaalseim koht riikidevahelise vesinikuturu rajamiseks, kasutades ära olemasolevat infrastruktuuri, nagu maagaasitorustikud, elektrivõrgud ja aktiivsed Soome lahe veeteed. Lisaks sellele aitab algatus vähendada praegusest meretranspordist tulenevaid heitkoguseid.

BalticSeaH2 ettevõtmine hõlmab 25 näidis- ja investeerimisstsenaariumi, mis keskenduvad vesinikumajanduse erinevatele sektoritele ja mille summaarne investeering ületab 4 miljardit eurot. Kavandatav vesiniku tootmisvõimsus ulatub projekti kõrghetkeks kuni 100 000 tonnini aastas, sealjuures saadud vesinik ja selle kõrvalsaadused leiavad kasutust erinevates tööstusharudes.

BalticSeaH2 on valmis kasvatama kiiresti laienevat puhta vesiniku turgu, mis aitab kaasa vesinikumajanduse arengule kogu Läänemere piirkonnas ja Euroopas. Projekt hõlmab 40 partnerit üheksast Läänemere riigist: Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Norra ja Rootsi.

PÕHIINFORMATSIOON
Projekti nimi: 
BalticSeaH2
Kestus:
 01.06.2023 – ⁠31.05.2028
Eelarve:
33 235 406 €
EU rahastus: 24 998 830 €