Boost – Ukraina päritolu ettevõtete arendamine Eestis

Eesti Pagulasabi kutsub koostöös Balti Innovatsiooniagentuuriga U krainast pärit sõjapõgenikke, kellel on eelnev ettevõtluskogemus, osalema ettevõtluse arendamise programmis “Boost”. Programm on mõeldud kas olemasolevate ettevõtete arendamiseks või osalejate ettevõtluse taasloomise toetamiseks Eestis.

Programmi eesmärk on pakkuda osalejatele põhjalikke koolitusi ja teadmisi ettevõtluse arendamisest ning strateegiaid nende ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Programm toimub kahes kohas: Tartus ja Jõhvis. Lisaks koolitusseminaridele on osalejatel võimalus osaleda õppe- ja kultuurivisiitidel kogemuste rikastamiseks.

Programmis osalemiseks valitakse välja maksimaalselt 30 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKE), mille on asutanud Ukrainast pärit isikud või eelneva ettevõtluskogemusega isikud. Programmi lõppedes annab ekspertide žürii 1000 euro suuruse toetuse kolmele silmapaistvaimale meeskonnale.

Ettevõtluse arendamise programm kestab 4 kuud (mis vastab 14 nädalale) ja hõlmab kaks korda nädalas toimuvaid koolitusi. Iga kohtumine, mis toimub ühepäevase seminarina, hõlmab kogenud koolitajate ettekandeid konkreetsetel teemadel, individuaalset üks ühele juhendamist ning vastastikkuse õppesessioone. Programm koosneb kaheksast kohtumisest, mis hõlmavad järgnevat:

  • Juhtimine ja strateegiline mõtlemine
  • Sotsiaalne mõju ja sotsiaalsed ärimudelid
  • Bränding ja turundus
  • Digitaliseerimine ja IT-vahendid
  • Rahastusvõimalused
  • Esinemiskoolitus

Projekti kestus: september – detsember 2023

Project BOOST (ER265) is implemented in partnership with the Eesti Pagulasabi under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the European Union in the amount of €103,899.87

boost business development programme