boost business development programme

Boost – Ukraina päritolu ettevõtete arendamine Eestis

Eesti Pagulasabi kutsub koostöös Balti Innovatsiooniagentuuriga Ukrainast pärit sõjapõgenikke, kellel on eelnev ettevõtluskogemus, osalema ettevõtluse arendamise programmis “Boost”. Programm on mõeldud kas olemasolevate ettevõtete arendamiseks või osalejate ettevõtluse taasloomise toetamiseks Eestis.

Programmi eesmärk on pakkuda osalejatele põhjalikke koolitusi ja teadmisi ettevõtluse arendamisest ning strateegiaid nende ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Programm toimub kahes kohas: Tartus ja Jõhvis. Lisaks koolitusseminaridele on osalejatel võimalus osaleda õppe- ja kultuurivisiitidel kogemuste rikastamiseks.

Programmis osalemiseks valitakse välja maksimaalselt 30 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKE), mille on asutanud Ukrainast pärit isikud või eelneva ettevõtluskogemusega isikud. Programmi lõppedes annab ekspertide žürii 1000 euro suuruse toetuse kolmele silmapaistvaimale meeskonnale.

Olulised kuupäevad

 • Infotund: 22.08.2023, 18:00 – 19:30
 • Avalduste tähtaeg: 29.08.2023
 • Osalejate väljakuulutamine: 8.09.2023
 • Avaüritus (Tartus): 16.09.2023
 • Üle-nädalased kohtumised: 16.09 – 10.12.2023
 • Neli õppekäiku: oktoober ja november 2023
 • Kultuurivisiidid: oktoober ja detsember 2023
 • Demopäev: Detsember 2023

Kes saavad osaleda?

Programm on mõeldud Ukrainast pärit sõjapõgenikele, kes elavad praegu Eestis ja on asutanud Eestis väikese või keskmise suurusega ettevõtte või kellel on eelnev ettevõtluskogemus. Taotlusi saab esitada kas individuaalselt või meeskonnana. Kõik koolitused toimuvad vene keeles.

Kuidas programm töötab?

Ettevõtluse arendamise programm kestab 4 kuud (mis vastab 14 nädalale) ja hõlmab kaks korda nädalas toimuvaid koolitusi. Iga kohtumine, mis toimub ühepäevase seminarina, hõlmab kogenud koolitajate ettekandeid konkreetsetel teemadel, individuaalset üks ühele juhendamist ning vastastikkuse õppesessioone. Programm koosneb kaheksast kohtumisest, mis hõlmavad järgnevat:

 1. Kick-off
 2. Juhtimine ja strateegiline mõtlemine
 3. Sotsiaalne mõju ja sotsiaalsed ärimudelid
 4. Bränding ja turundus
 5. Digitaliseerimine ja IT-vahendid
 6. Rahastusvõimalused
 7. Esinemiskoolitus
 8. Demopäev


Samaaegselt viiakse läbi kaks ettevõtluse arendamise programmi – üks Tartus ja teine Jõhvis. Kui ava- ja demopäevad toimuvad ühiselt, siis ülejäänud töötoad toimuvad oma põhikohas. Programmi rikastavad õppekäigud ja kultuuriüritused.

Kui soovite programmi kohta rohkem teada saada, registreerige end 22. augustil toimuvale veebipõhisele infotunnile.

Kogu programmi jooksul saavad osalejad võimaluse omandada uusi oskusi ja teadmisi, mis on olulised nende ettevõtete edasiseks arendamiseks Eestis, suurendades seeläbi nende konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. Omandatud teadmised on kasulikud nii ettevõtluse edendamisel kui ka Eesti eluga kohanemisel.

Pärast programmi taotluse heakskiitmist saate põhjalikud juhised. Programmi avaüritus toimub 16. septembril ja programm lõpeb demopäevaga detsembris.

Kuidas osaleda?

Kui olete huvitatud selles programmis osalemisest, esitage oma taotlus hiljemalt 29. augustiks. Pange tähele, et peate looma kasutajakonto. Taotlusi hindab ettevõtlus- ja tööturuekspertidest koosnev žürii nende ettevõtluspotentsiaali ning sotsiaalse ja majandusliku haavatavuse alusel.

Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust Maria Khrapunenkoga aadressil maria@bia.ee.

Ukraina päritolu ettevõtete arendamine Eestis on osa Eesti ELi välispiiriprogrammist ja seda kaasrahastab Euroopa Liit.