Digitaalse Tallinna arengudokumendi kontseptsiooni koostamine (Tallinna Linnakantselei)

Baltic Innovation Agency põhiülesandeks oli lähtuvalt Tallinna Linnakantselei ülesandepüstitusest digitaalse Tallinna arengudokumendi kontseptsiooni koostamine, mis baseerub Tallinna arengustrateegia Tallinn 2035, Tallinna IT strateegiliste suundade ja targa linna programmi alginfol, ning vajalike osapoolte kaasamine täiendava info saamiseks.

Valminud analüüsi eesmärgiks oli anda oluline sisend ja suunised digitaalse Tallina arengudokumendi loomisele, mis positsioneerib Tallinna digitaalse ühiskonnana, kirjeldab peamisi poliitikasuuniseid ja pakub välja olulisemad rakendatavad meetmed. Kontseptsioon täpsustab „Tallinn 2035“ kirjeldatud sihte ja eesmärke digitaalse ühiskonna osas.

Loodud kontseptsioon annab sisendi muuhulgas järgnevatesse dokumentidesse ja protsessidesse:

  • Digitaalse Tallinna arengukava loomine 2021-2022
  • Tallinna eelarvestrateegia uuendused
  • Tallinna 2035 arengustrateegia rakendusplaan
  • Tallinna Strateegiakeskuse digiteenistuse tegevusplaan