IBESI

Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation (IBESI) on “Euroopa Horisondi” projekt, mille eesmärk on tõsta teadlikkust ja hõlbustada Balti riikide sotsiaalsete ettevõtjate juurdepääsu kohalike ja üleeuroopaliste innovatsioonikeskkondade ressurssidele. Arvestades kasumlike ärimudelitega sotsiaalsete ettevõtete puudumist ja nende vähest integreerumist olemasolevatesse ettevõtluse ökosüsteemidesse, käivitab projekt järgmise 24 kuu jooksul erinevaid algatusi, et saavutada kolm peamist tulemust:

1) Parem ühendus innovatsiooni ökosüsteemidega
Selleks et laiendada ettevõtjate teadmisi sotsiaalsest innovatsioonist, toetada uute sotsiaalsete ettevõtete loomist tärkaval Balti turul ning edendada sotsiaalsete ettevõtjate ja novaatorite suuremat sidusust, sisaldab projekt piirkondlikes keskustes: kolme koolitusmooduli korraldamist; kahte teemakohast häkatoni potentsiaalsetele sotsiaalsetele uuendajatele; ning kahte kiirendusprogrammi regiooni sotsiaalsetele ettevõtetele, mis hõlmavad 1:1 mentorlust, temaatilisi töötubasid ja interaktiivseid põhiseminare.

2) Suurem juurdepääs alternatiivsele rahastusele
Selleks et suurendada sotsiaalsete ettevõtjate enesekindlust erinevate finantsstrateegiate kasutamisel, rakendatakse projekti raames kolme liiki tegevusi, et sotsiaalsetel ettevõtjatel oleks ulatuslikum juurdepääs alternatiivsetele rahastusallikatele. Need hõlmavad: ühisrahastuse pilootprojektide käivitamist koos sotsiaalsete ettevõtjatega; investorite kaasamist rahvusvaheliste oskuste jagamise töötubadesse, et stimuleerida mõjuinvesteeringuidning praktilise tegevuskava koostamist Baltimaade alternatiivsete rahastamismehhanismide kohta, et lihtsustada orienteerumist erinevate võimaluste vahel.

3) Testitud innovatsioonimudelid, millel on potentsiaali laienemiseks ja edasiseks kasutuselevõtuks
Arvestades vajadust hõlbustada sotsiaalsete innovatsiooni ökosüsteemide edendamise parimate tavade riikidevahelist jagamist ja luua alus koostööks poliitikakujundajate vahel, korraldatakse projekti raames: hübriidõppekülastusi parimate tavade jagamiseks ja ülekandmiseks Põhjamaadest Läänemere konteksti; jätkutöötubasid õppetundide juurutamiseks; ning koostatakse aruanne parimatest õppetundidest.

Projekti konsortsium koosneb neljast kogenud sotsiaalmajanduse ja innovatsiooni tugiorganisatsioonist Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis. Kõigil konsortsiumi partneritel on pikaajaline kogemus ja nad kuuluvad Läänemere piirkonna sotsiaalmajandussektori võtmeorganisatsioonide hulka:

Baltic Innovation Agency 
So tsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Katalista Ventures

Reach for Change

PÕHIINFO

Projekti nimi: Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation
Akronüüm: IBESI
Kestus: 15 January 2023 – ⁠14 January 2025 (24 months)
Rahastas: Euroopa Liit Euroopa Inovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet.
Rahastuse suurus: 498 927.50 €

Loe rohkem projekti käivitamise kohta.

Projekti materjalid

Alternative Finance Roadmap
Overview Report of the Training Pilots
Impact Evaluation of the Hackathon and Accelerator

Viimased uudised IBESI projekti kohta leiad meie sotsiaalmeediakanalitest:

Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.

IBESI logo