IKT sektori tootearenduse soodustamine (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

ITL-i arendusprojekti „IKT sektori tootearenduse soodustamine“ raames oli üheks eesmärgiks välja töötada tootearenduse soodustamise mudel IKT nutikaks rakendamiseks teistes majandusvaldkondades. Mudeli rakendamise osas oli ootuseks, et see aitab IT ettevõtetel edaspidi võtta suuna tarkvaraarenduse arendustunni müümiselt konkreetsemalt toodete ja teenuste arendusele ja müügile koostöös teiste sektoritega ning erinevate uute ärimudelite kasutuselevõtmisele.

Baltic Innovation Agency juhtimisel koos teiste valdkondlike ekspertidega ja ITLi esindajatega välja töötatud ning 5 koostöösektoriga (puitmajatööstus, masinatööstus, plastitööstus, elektroonikatööstus ning metsa- ja puidutööstus) piloteeritud mudeli puhul oli oluline, et ITL saaks mudelit edaspidi iseseisvalt kasutada ning lülitada selle klastri poolt oma liikmetele pakutavate teenuste paketti.

Arendusprojekti käigus korraldati neli töötuba viiele koostöösektorile:

  • IKT + puitmajasektor
  • IKT + masinatööstus
  • IKT + plastitööstus ja elektroonikatööstus
  • IKT + metsa- ja puidutööstus

Projekti raames katsetati järgnevaid meetodeid: matchmaking, speed-dating, juhtumianalüüs, ajurünnak, ettevõtte külastus.

Baltic Innovation Agency koostas lähtuvalt töötubadest ka neli sektori ülest toote arendusideed (proof-of-concept).