INFIMO

INFIMO (Interconnected and inclusive innovation ecosystems focused on ICT and mobility) on Horisont Euroopa projekt, mis keskendub strateegilisele koostööle Eesti, Portugali ja Gruusia klastrite ja erinevate innovatsioonitegevuses osalejate vahel. INFIMO kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (IKT) digitaalseks ja keskkonnasäästlikuks üleminekuks erinevates majandussektorites, mis on kooskõlas 5.0 raamistikuga (liikudes 6.0 suunas).

Projekti peamised eesmärgid on:

1) Strateegilise partnerluse loomine, mis kaasab Eesti, Portugali ja Gruusia mitmekesisemad innovaatoreid, et ühiselt arendada nende innovatsioonivõimekust ning hõlbustada uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu ja laiendamist.

2) Kahe koostöömudeli väljatöötamine, mis toetavad IKT abil digitaalset ja rohelist kaksikut üleminekut erinevates majandussektorites:
a) Üldine koostöömudel digitaliseerimise ja jätkusuutlikkuse toetamiseks erinevates majandussektorites IKT kasutamise abil. Mudelit katsetatakse vähemalt 3 “kliendisektorisˈ;
b) Täiustatud koostöömudel, mis hõlbustab ja suuremat konkurentsivõimet transpordisektoris, sealhulgas ühised piloodid ja avatud innovatsioonivõistlus, kus idufirmad pakuvad lahendusi suurettevõtete probleemidele. Mudelit saab tulevikus kohandada kasutamiseks teistes sektorites.

3) Teaduspõhise toote- ja teenusearenduse toetamine ning teadus-, arendus- ja innovatsioonipilootide loomine INFIMO ökosüsteemides tegutsevate innovatsiooni sidusrühmade vahel, mis keskenduvad transpordivaldkonnale.

4) Naisinnovaatorite kaasamise hõlbustamine ja partnerite pakutavate teenuste soolise võrdõiguslikkuse suurendamine.

5) Parimate tavade vahetamise, oskuste ja teadmiste arendamise ning vastastikuse õppimise toetamine kaasatud võrgustike ja erinevate innovatsioonitegijate poolt.

6) Kontaktide loomine ja tee sillutamine koostööks asjaomaste võrgustike ja innovatsiooniökosüsteemidega.

Projekt ühendab kolme klastrit:


ITL esindab tugeva uuendaja piirkonda ja ühendab projekti kolme suure Euroopa võrgustikuga, milleks on Euroopa digitaalne VKEde liit, DIGITALEUROPE ja ITS Nationals. MOBINOV esindab mõõduka uuendaja piirkonda ja võimendab projekti levikut teistele ELi liikuvuse ja autotööstuse klastritele Euroopa autoklastrite võrgustiku kaudu. GIC esindab Mõõduka uuendaja piirkonda ja ühendab projekti teiste Gruusia klastrialgatuste ja innovatsiooni osalistega erinevates tööstussektorites. Projekti konsortsiumi kuulub ka Balti Innovatsiooniagentuur (BIA) Eestist, kogenud innovatsioonijuhtimise ettevõte ja Enterprise Europe Network’i esindaja projektis.

Üheskoos tegutsevad partnerid liikumapaneva jõuna, et luua strateegilist koostööd nende poolt esindatavate ökosüsteemide vahel. Nad julgustavad kaasama rohkem erinevaid innovatsiooniga seotud sidusrühmi seotud riikides ning loovad kontakte teiste riikide partneritega. Neli partnerit keskenduvad ühiselt innovatsioonilõhe vähendamisele partnerriikides, hõlbustades tugevamat kaasamist ja sidemeid erinevate innovatsioonitegijate vahel, nagu eri suurusega ettevõtted, teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis osalejad, riigiasutused, investorid, sotsiaalsed uuendajad, kodanikuühiskond ja valitsusvälised organisatsioonid.

PÕHIINFORMATSIOON
Projekti nimi:
Interconnected and inclusive innovation ecosystems focused on ICT and mobility
Akronüüm: INFIMO
Kestus: 01 June 2023 – ⁠31 May 2025 (24 months)
Rahastuse suurus: 500 000 €

EU funding

Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.