NOBALIS

NOBALIS (Nordic Baltic universities boosting entrepreneurial and innovation support systems)  on projekt, mida viib ellu Põhja- ja Baltimaade konsortsium, mis koosneb viiest põllumajandus- ja tehnoloogia ülikoolist ning kahest organisatsioonist, kellel on kogemus tehnosiirde, idufirmade ja kiirendusprogrammide raames. Koos osalevate kõrgkoolide regionaalsete nutika spetsialiseerumise strateegiate ja uurimisvaldkondadega, on programmi eesmärk arendada, jagada ja laiendada innovatsiooni ja ettevõtluse toetamise võimekust säästva toidutootmise, ringmajanduse ja uute roheliste väärtusahelate valdkonnas.

NOBALIS soodustab ülikoolide innovatsiooni- ja ettevõtlussuutlikkust innovatsiooni juhtimise heade tavade kaardistamise ja jagamise; institutsioonilise toetuse; innovatsiooni ja ettevõtluse õppekavade arendamise ja rakendamise; üliõpilastele, akadeemilisele ja mitteakadeemilisele personalile suunatud idufirmaga alustamise toe ja mentorluse; ning uute partnersuhete loomise kaudu.

Projekti rahastab Euroopa Liit  EIT HEI Initiative‘i kaudu ja see kestab 2022–2024.

BIA-l on juhtiv roll NOBALIS-e ettevõtlus- ja innovatsioonivõimekuse arendamise programmi (EICD) elluviimisel. See on kolmekuuline programm, mis keskendub toidule, biotehnoloogiale ja -ressurssidele ning pakub:

  • praktilist tuge ettevõtluse arendamises;
  • suurepäraseid rahvusvahelisi mentoreid äri- ja tootearenduses;
  • abi intellektuaalomandi haldamises, abivahendite ja tööriistade prototüüpimises ning investoritega kontakti loomises.

PROJEKTI PARTNERID:

Norwegian University of Life Sciences 
Swedish University of Agricultural Sciences

Estonian University of Life Sciences

Latvian University of Life Sciences and Technology

Linnaeus University
 
Ard Innovation

Baltic Innovation Agency

PÕHIINFO: 

Projekti nimi:  Nordic-Baltic universities boosting entrepreneurial and innovation support systems 
Akronüüm: 
NOBALIS 
Kestus:
 Juuli September 2022 (1. faas), Jaanuar 2023Juuni 2024 (2. faas)  
Rahastas 
Euroopa Liit Euroopa innovatsiooni ja tehnoloogia instituudi (EIT) kaudu:  EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education, koordineeris EIT Raw Materials.  
Rahastuse suurus:
  300 000 € (1. faas), 900 000 € (2. faas)  

Projektist rohkem:  www.nobalis.eu

Viimased uudised NOBALIS EICD programmi edenemise kohta leiad meie sotsiaalmeediakanalitest: