Tartu elektribussi piloodi analüüs (Tartu Linn)

Analüüsi eesmärgiks oli koguda Tartus läbi viidud pilootprojektile tuginedes teavet tulevikuotsuste tegemiseks Tartu linna ühistranspordisüsteemis, hinnates konkreetsemalt elektribusside kasutuselevõtmise teostatavust aastaks 2029. Arvesse võeti ka teiste sarnaste pilootprojektide tulemusi mujal maailmas. Analüüs viidi läbi Interreg Baltic Sea Region projekti BSR Electric raames. Analüüs vastas küsimustele:

  • Milline tehniline lahendus oleks Tartu jaoks sobivaim ja efektiivseim?
  • Milline on piloteeritud elektribussi kulu võrreldes tänaste diisel- ja gaasibussidega?
  • Millised on elektribussi tugevused ja nõrkused kasutaja ja operaatori seisukohast vaadatuna võrreldes diisel- ja gaasibussidega?
  • Kuidas toimib elektribuss Tartu klimaatilistes tingimustes?
  • Milliseid olulisi tehnoloogilisi lahendusi on oodata elektribusside valdkonnas lähemal kümnendil?
  • Kas elektribussi kasutamine täna ja aastal 2029 on majanduslikult- ning keskkonnaalaselt mõistlik?

Tartu elektribussi piloot projekti eesmärk oli välja selgitada elektribusside kasutamise otstarbekus linnaliinidel: milline on elektrikulu, laadimiste logistika, kasutusmugavus ja tehniline vastupidavus. Elektribussi pilootprojekt viidi ellu ajavahemikul 01.09.2018 – 31.08.2019 Läänemere programmist rahastatava projekti BSR Electric raames ja liinivedu rahastati osaliselt Euroopa Liidu regionaalarengu fondist.

Lisateabe saamiseks selle analüüsi kohta klõpsake allpool oleval nupul “LEARN MORE”: