Haridustehnoloogiast rohetehnoloogiani: hoogu sai üle 40 Balti mõju ettevõtte

Impact Valley Accelerator Alumni of Batch #1

Sotsiaalne ettevõtlus ja selle õiguslik raamistik on alles algfaasis, kuid areneb sellest hoolimata jõudsalt edasi nii Eestis, Lätis kui Leedus. Praegu tegutseb Baltikumis üle 600 aktiivse sotsiaalse ettevõtte . Nende hulka kuuluvad nii eraettevõtted kui mittetulundusühingud, kes tegutsevad mõjule orienteeritud ärimudeli põhimõtetele toetudes. 

Hoolimata viimaste aastate sotsiaalmajanduse kasvust, eksisteerib endiselt suur vajadus luua tugev ökosüsteem investeerimiseks sobivatele sotsiaalsetele ettevõtetele Balti riikides. Selleks on vaja edendada koostööd kohalike ametiasutuste, ettevõtete ja investorite vahel, pakkuda sotsiaalsetele ettevõtetele rahalist toetust ning korraldada arenguprogramme ettevõtete vastupidavuse suurendamiseks. Sellest vajaduses lähtuvalt on IBESI projekti raames 2023. aastal toimunud häkatoni “Impact Hackathon” ja kiirendiprogrammi “Impact Valley Accelerator” kaudu saanud tõuke üle 40 idufirma, mittetulundusühingu ja sotsiaalse ettevõtte üle Baltikumi.

Esimene häkaton Impact Hackathon toimus 2023. aasta maikuus. Kahe nädala jooksul said toetust 12 varajast sotsiaalse ettevõtluse ideed nii Eestist, Lätist kui Leedust. Sihtotstarbeliste töötubade ja individuaalse mentorluse toel said meeskonnad lihvida äriplaane, analüüsida turge ja arendada ettevõtte esitlemise ehk “pitchimise” oskust. 

Kai-Melli Kapten Transfulist jagas oma häkatoni kogemust: “Meie mentoril on tohutu ettevõtluspagas, millest oli ääretult kasulik kuulda ja õppida. Käsitlesime erinevaid teemasid nagu näiteks turundus, ekspertide kaasamine jne. Saime oma plaanile sisukat ja põhjalikku tagasisidet ning julgust oma idee järgmisele tasemele viimiseks.” Kuna tegemist on haridustehnoloogia õppeplatvormiga, mis põhineb mälu- ja assotsiatsioonitehnikatel teadmiste paremaks säilitamiseks, keskendus Transful häkatoni ajal ärimudeli ja toote omaduste täiustamisele. 

Esimese programmi kogemustele tuginedes kaasati 2023. aasta novembris 17 uut ambitsioonikat meeskonda täiendatud ja parendatud häkatonile, mille nimi oli “Impact Crash Course”. Kuna paljudel mõjule orienteeritud ettevõttetel on raskusi kasumit tootvate ärimudelite leidmisega, keskendus uuendatud häkaton sotsiaalsete ettevõtete ja vabaühenduste finantsilise jätkusuutlikkuse edendamisele. Üks häkatoni “Impact Crash Course” osaleja ja Saule’i asutaja Cezars Torres-Rueda märkis, et häkaton aitas tal paremini mõista ettevõtte loomise ja arendamise sotsiaalseid aspekte, mida teised kursused ja inkubaatorid alati ei võimalda. Tunnustades erinevates kasvuettappides olevate sotsiaalsete ettevõtete mitmekülgse toetuse olulisust, said 15 küpsemas faasis mõju ettevõtet arendada oma innovaatilisi lahendusi ja jätkusuutlikku mõju IBESI projekti Impact Valley kiirendiprogrammi kaudu. Viis kuud kestev programm andis neile Balti ettevõtjale kasvuplatvormi ideede valideerimiseks, sotsiaalsete ja keskkondlike mõjude juhtimise tulemuslikkuse põhinäitajate sõnastamiseks , tulude suurendamiseks ja finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Kiirendiprogramm lõppes 5. detsembril Vilniuses Danske Bank hoones toimunud esitluspäevaga, kus esinesid Impact Valley lõpetanud akuutsete ühiskondlike probleemidega tegelevad idufirmad. Üks esimese Impact Valley programmi lõpetajaid on ALPA Kids, mis pakub lastele emakeeles eakohaseid ja kultuuripõhiseid digiõppemänge. Maarja Männik ALPA Kidsist sõnas: “Töötubades saime kaardistada oma peamised mõjuvaldkonnad ning siduda need säästva arengu eesmärkide ja mõõdikutega. Pärast pitchimise võitu huvitusid meist mitmed erinevad fondid ja investorid.”

Arvydas Plėta Katalista Venturesist rõhutas, et programm on pühendunud mõjusate ärilahenduste nagu ALPA Kids edendamisele Balti regioonis: “Meie eesmärk on anda sotsiaalsetele ettevõtetele võimalus saada jätkusuutliku ärimudeliga finantsiliselt isemajandavaks, et nad saaksid jätkata positiivse mõju tekitamisega pikas perspektiivis ja muutuda investoritele sama atraktiivseks kui traditsioonilised idufirmad. Selleks püüame hõlbustada nende integreerumist idufirmade ökosüsteemi, et nad saaksid kohtuda võimalike investorite, klientide ja partneritega.” 

Lisateavet sotsiaalsete ettevõtete ja kestlikkuse rahastamise kohta ning ülevaate Eesti, Läti ja Leedu sotsiaalsetele ettevõtetele kättesaadavatest peamistest rahastamisvahenditest leiab   alternatiivsete rahastusvõimaluste teekaardist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust IBESI projekti koordinaatori Mart Velistega aadressil mart@bia.ee ning lugege lähemalt IBESI projekti kohta: https://bia.ee/ibesi/.

Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.

IBESI logo