SAAREMAA ROHEMAJANDUSE EELKIIRENDI

Projekt keskendub Saaremaa esimese eelkiirendiprogrammi läbiviimisele, et leida ning arendada edasi uuenduslikke äriideid rohemajanduse valdkonnas. Arenguprogramm aitab otsida vastust küsimusele, millised võiksid olla Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa ning laiemalt saarte rohemajandust edendavad uued teenused või tooted järgmistes valdkondades:

  • taastuvenergeetika
  • põllumajandus ja metsandus
  • transport

Eelkiirendiprogramm keskendub varases arengufaasis olevatele iduettevõtjatele ja potentsiaalsetele iduettevõtjatele, kelle puhul on näha head ettevõtluspotentsiaali, kuid kes ei ole hetkel veel valmis seda iseseisvalt realiseerima ning vajavad oma idee arendamisel tuge.

Programmi fookuses on erinevate selles arengustaadiumis (TRL 1-4) esinevate takistuste eemaldamiseks vajalike kriitiliste kompetentside arendamine, hästitoimivate tiimide moodustamine ning tulevaste iduettevõtete kvaliteedi üldine tõstmine. Programm valmistab osalejad ette järgmiste arengufaasidega tegelevates kiirendites/arenguprogrammides osalemiseks, tõstes osalejate investeeringuvalmidust ning tutvustades sellega seoses ka mõjuinvesteeringute põhimõtteid ja keskkonna- ning ühiskondliku mõju hindamise raamistikke. Kolmele parimale mentorprogrammi läbinud meeskonnale on välja pandud rahalised auhinnad kogusummas 4000€.

Projekti viivad ellu Baltic Innovation Agency, Buildit Green, Eesti Taastuvenergia Koda ja Kuressaare Edukontor.

Projekti toimumisperiood: 1.11.2021 – 31.07.2022

Projekti kaasrahastavad Eesti Keskkonninvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja Saaremaa vald