TWINNOVATION

Twinnovation – projekt, mille raames innovatsioon ühineb koostööga! Twinnovationi projekt põhineb unikaalsel lähenemisviisil, mille kaudu tuuakse ettevõteteni spetsiaalne digi- ja rohepöörde teemaline koolitusprogramm ja juhendatakse neid pilootprojektide elluviimisel, mille eesmärk on töötada välja uuenduslikud lahendused toodetele, teenustele või protsessidele. Piiriülese koostöö projektipartnerluses osalevad ettevõtluse ja innovatsiooni tugiorganisatsioonid – Baltic Innovation Agency, Läti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning 10 dünaamilist ettevõtet: Siidrikoda, Mälloni Mõis, Dipperfox, Afterone, Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, Rāmkalni Nordeco.

Üks VKEde (väike- ja keskmise suurusega ettevõtete) peamisi väljakutseid digi- ja rohepöördele üleminekul on saada asjakohaseid suuniseid, mis vastaksid nende konkreetsetele probleemidele. Seepärast vajavad ettevõtted abi, et mõista, mida üleminek tähendab nende äritegevusele, innovaatilistele ideedele ning kuidas neid väljakutseid enda kasuks pöörata. Duaalse ülemineku olukord on Lätis ja Eestis väga sarnane ning piiriülene koostöö aitab ülemineku protsessi lihtsustada.


Projekti põhieesmärk on ühendada teooria praktikaga, toetades VKEde partnerite konkurentsivõimet ja innustada teisi alustama sama teekonda. Duaalse ülemineku väljakutsetega tegelemisel keskendutakse projektis Läti ja Eesti VKEde abistamisele muutuvate oludega kohanemisel, uute tehnoloogiate õppimisel ja uuenduslike töökohtade loomisel. Koostöö edendamise kaudu on eesmärk parendada mõlema riigi majanduskasvu ja konkurentsivõimet.


VKEsid esindavad projektipartnerid töötavad välja ja rakendavad ülemineku tegevuskava 1-3 aasta jooksul. Pärast kava lõpuleviimist käivitavad nad ühe aasta jooksul uuendusliku pilootprojekti digitaalse ja/või rohelise ülemineku valdkonnas. Pilootprojektid on lähtepunktiks laiemale kahetasandilisele üleminekustrateegiale, mille eesmärk on saavutada käegakatsutavaid tulemusi ja uuenduslikke lahendusi protsessides, teenustes või toodetes. 



Projekti „Twinnovation” kavandatud tulemused:

•13 piiriülest koostööd tegevat organisatsiooni;

•10 ühiselt väljatöötatud ja projektipõhist pilootprojekti;

•10 ühiselt väljatöötatud lahendust;

•10 uuenduslikku lahendust toodete, protsesside või teenuste valdkonnas.


Projekti partnerid

Projekti juhtivaks partneriks on Eesti organisatsioon Baltic Innovation Agency. Projekti partnerid on Läti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Siidrikoda, Mälloni Mõis, Dipperfox, Afterone, Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, Rāmkalni Nordeco.


Projekti rakendamisperiood

1/11/2023-31/10/2025


Projekti eelarve

Projekti kogueelarve on 585,687.50 €, millest 468,550.00 € pärineb Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), 117,137.50 € rahastatakse projektipartnerite vahenditest. ERFi toetus moodustab 80% projekti kogueelarvest.


Rahastamine

Rahastatakse INTERREGi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist 2021-2027 (ERF).


Lisateave programmi kohta: https://estlat.eu/en